Kontakt

Adresse: 8000 Burgas Tovarna Gara “Vladimir Pavlov”, Severna Promischlena Zona, Postfach 553
Tel.: +359 56 950 618
Mob.: +359 886 322 311
Fax: +359 56 950 615
Е-mail: office@ktg.bg

Adresse: 1618 Sofia, Ovtscha Kupel, Maestro Kanev St No 57
Tel.: (02) 955 74 20, (02) 955 41 31
Mob.: 0886 803 789, 0886 322 311
Fax: (02) 856 31 28
Е-mail: office@ktg.bg