Вагони за насипни товари

Falns - вагон за насипни товари - въглища и др - 4-осен Falns - вагон за насипни товари - въглища и др - 4-осен
Falns - вагон за насипни товари - рудовоз - 4-осен Falns - вагон за насипни товари - рудовоз - 4-осен
Fals - вагон за насипни товари - въглища и др - 4-осен Fals - вагон за насипни товари - въглища и др - 4-осен
Fas - вагон за двустранно накланяне тип Думпкар - 4-осен Fas - вагон за двустранно накланяне тип Думпкар - 4-осен
Fcs - вагон за насипни товари - 2-осен Fcs - вагон за насипни товари - 2-осен
Talns - вагон за насипни товари - 4-осен Talns - вагон за насипни товари - 4-осен
Talns с хидравлика - вагон за насипни товари - 4-осен Talns с хидравлика - вагон за насипни товари - 4-осен
Talns с хидравлика - вагон за насипни товари - 4-осен Talns с хидравлика - вагон за насипни товари - 4-осен