Вагон за транспорт на ролони

Saimm - вагон за транспорт на ролони - 6-осен Saimm - вагон за транспорт на ролони - 6-осен
Saimms - вагон за транспорт на ролони - 6-осен Saimms - вагон за транспорт на ролони - 6-осен
Shimmns 708 - вагон за транспорт на ролони - 4-осен Shimmns 708 - вагон за транспорт на ролони - 4-осен
Shimmns - вагон за транспорт на ролони - 4-осен Shimmns - вагон за транспорт на ролони - 4-осен
Shimmns-tu 718 - вагон за транспорт на ролони - 4-осен Shimmns-tu 718 - вагон за транспорт на ролони - 4-осен