Платформени вагони

Rbnpss - платформен вагон - 4-осен Rbnpss - платформен вагон - 4-осен
Res - дълъг вагон - платформен - 4-осен Res - дълъг вагон - платформен - 4-осен
Res - платформен вагон - 4-осен Res - платформен вагон - 4-осен
Res - платформен вагон - 4-осен Res - платформен вагон - 4-осен
Res - платформен вагон - 4-осен Res - платформен вагон - 4-осен
Rgs - платформен вагон - 4-осен Rgs - платформен вагон - 4-осен
Rils - платформен вагон с покривало - 4-осен Rils - платформен вагон с покривало - 4-осен
Rnoos - вагон за транспорт на дървен материал - 4-осен Rnoos - вагон за транспорт на дървен материал - 4-осен
Rns-z - платформен вагон - 4-осен Rns-z - платформен вагон - 4-осен
Sammnps - платформен вагон - 6-осен Sammnps - платформен вагон - 6-осен
Samms - платформен вагон - 6-осен Samms - платформен вагон - 6-осен
Samms Sa 710- платформен вагон - 6-осен Samms Sa 710- платформен вагон - 6-осен
Sfnps 4 - платформен вагон - 4-осен Sfnps 4 - платформен вагон - 4-осен
Slmmnps - платформен вагон - 4-осен Slmmnps - платформен вагон - 4-осен
Smnps - платформен вагон - 4-осен Smnps - платформен вагон - 4-осен
Sps - платформен вагон - 4-осен Sps - платформен вагон - 4-осен
RS платформен вагон, 4-осен RS - платформен вагон, 4-осен
Smmps платформен вагон, 4-осен Smmps - платформен - вагон, 4-осен
Sfnps платформен вагон, 4-осен Sfnps - платформен вагон, 4-осен