За КТГ ЕООД

КТГ ЕООД е основана през април 2010 година. Основните дейности на фирмата са продажба и отдаване под наем на нови, модернизирани и употребявани вагони, резервни части за подвижен железопътен състав и посредничество при извършване на ремонтни услуги. Разполагаме с широка гама от различни типове транспортни средства за външен и вътрешнозаводски релсов транспорт на материали.

Към продуктовата гама на предприятието принадлежат:

  • Вагон – платформи тип R или S за транспорт на различни материали, като напр. изделия от стомана, дългомерен дървен материал, строителни машини, строителни материали, релси, бетонови елементи, траверси
  • Открити вагони тип E за транспорт на метални отпадъци, гипс, насипна земна маса, баластра, дребен чакъл, ситна баластра, въглища, дървен материал и др. подобни стоки. Съществува възможост те да бъдат с откриващ се покрив като тип T
  • Открити вагони за насипни материали тип F за транспорт на руда и кокс
  • Вагони за транспорт на кангали тип S за транспортиране на ролки ламарина.
  • Вагон - цистерни за нефт, химикали и газ под налягане
  • Резервни части

 

Фирма КТГ ЕООД е сертифицирана по DIN EN ISO 9001:2008

Виж сертификата

Виж сертификата